Serwisy WWW wykonane w ramach projektu E-Miasto

Cele i efekty projektu

"E-miasto Zamość" to interesujący projekt, którego realizacja i założenia pozytywnie wpływają nie tylko na Stare Miasto, na którym się skoncentrowano. Zgodnie z planem determinują rozwój całego atrakcyjnego turystycznie i ekonomicznie Roztocza. Główne cele projektu prowadzą w efekcie do wypracowania rozwoju gospodarczego regionu. Środki do tego celu to chociażby wzrost liczby turystów oraz inwestorów zainteresowanych Zamościem i okolicą. Realizacji celów sprzyja unikatowy charakter Zamościa, w którym zlokalizowane jest Stare Miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Historycznego UNESCO. To również sąsiedztwo imponującego Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz położenie na szlaku turystycznym, tuż przy wschodniej granicy. Warto również pamiętać o zbliżających się Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, w 2012r. Region roztoczański położony jest na trasie podróży kibiców, zainteresowanych rozgrywkami na Ukrainie. Działania mające na celu stworzenie atrakcyjnego turystycznie regionu, mają przynieść wymierne korzyści. Twórcy projektu mają głównie na celu:

Dzięki takim działaniom mieszkańcy regionu odczują realnie podniesienie standardu życia, obniżenie stopy bezrobocia, a co za tym idzie tak istotne poczucie bezpieczeństwa społecznego. Miasto o tak unikatowej wartości jak Zamość, a także cały region, zyska należny prestiż i pozycję kulturalną, gospodarczą oraz unikatową wartość turystyczną.

Szczegółowe działania skupiły się zatem na zamojskim Starym Mieście i obejmują m.in.:

Ważnym narzędziem w promocji turystycznej jest oficjalny przewodnik internetowy www.turystyka.zamosc.pl, dostępny również w wersji mobilnej. Uruchomienie hotspotów na Starym Mieście pozwala na korzystanie z aktualnej informacji turystycznej, wyszukanie interesujących danych. Jednoczenie serwis, dostępny w czterech wersjach językowych, jest kompendium wiedzy na temat oferty kulturalnej, rozrywkowej, noclegowej w Zamościu. Prezentuje atrakcje, zabytki, jak również praktyczne porady dzięki którym pobyt w Zamościu jest interesujący, pouczający i bezproblemowy (np. informacje o pogodzie, repertuarze kin, interesujących imprezach, bankomatach, ofercie medycznej i innych usługach). W ramach rozwiązań informatycznych istotne znaczenie ma również prezentacja on-line rejestrów - zabytków, zasobów pozostających w gestii Miasta oraz rejestru podmiotów gospodarczych (z panelem aktualizowanym przez przedsiębiorców).

Jak widać nadrzędny cel to intensyfikacja ruchu turystycznego w Zamościu i regionie, z nastawieniem na turystykę kulturalną, edukacyjną i krajoznawczą, wykorzystując status miasta – Światowego Dziedzictwa Kultury, atrakcyjne imprezy kulturalne i malownicze Roztocze. W tym celu prowadzone są również szczegółowe analizy ruchu turystycznego wykorzystujące raporty opracowane m.in. na podstawie danych z ankiet, specjalnie przygotowanych serwisów, statystyk z Zamojskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i GUS (liczba udzielonych noclegów). Kompleksowo ujęta misja programu ma więc na celu odnowę Zamościa, pod wieloma względami - od wzrostu atrakcyjności turystycznej, przez estetykę miasta, po szeroko rozumiany rozwój gospodarczy.


Projekty współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

© Urząd Miasta Zamość