Serwisy WWW wykonane w ramach projektu E-Miasto

O projekcie

Projekt "e-miasto Zamość" to nowatorskie podejście do promocji miasta. Choć nazywane jest „perłą renesansu”, w pełni korzysta zarówno z nowoczesnych technologii, jak i możliwości jakie stwarza ERDF (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Inwestycje zaplanowane w ramach projektu skoncentrowano w sercu Zamościa, Starym Mieście, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Założenia jednak sięgają znacznie dalej, przewidując rozwój całego atrakcyjnego turystycznie i kulturowo regionu. Projekt zakładał więc przede wszystkim promocję atrakcyjnych turystycznie zamojskich zabytków, Roztoczańskiego Parku Narodowego, wykorzystanie korzystnego położenia na ważnych szlakach turystycznych.

Konkretne działania to stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej na Starym Mieście, co w efekcie pozytywnie wpłynie na atrakcyjność pod względem turystyki, inwestycji, a także podniesie standard życie mieszkańców. W praktyce przekłada się to na budowę linii światłowodowych, uruchomienie 23 PIAP, modernizację centrum zarządzania siecią (np. zakup serwerów). Obejmuje wdrożenie systemów informatycznych dotyczących prezentacji on-line:

Dla turystów zza granicy idealnym rozwiązaniem jest uruchomienie wielojęzycznego, interaktywnego systemu informacji internetowej online (w zakresie obsługi turystycznej i gospodarczej). Kolejny aspekt projektu to wykorzystanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która ma znacznie ożywić gospodarczo Zamość i cały malowniczy, roztoczański region.

Zapraszamy do pobrania broszury informacyjnej.


Projekty współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

© Urząd Miasta Zamość