Serwisy WWW wykonane w ramach projektu E-Miasto

Opis przedmiotu

Projekt „e-miasto Zamość” jest efektem starannie opracowanej strategii rozwoju miasta i regionu, przy wykorzystaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Zasadnicze plany skupiają się na nowoczesnej infrastrukturze informatycznej, zapewniającej swobodny dostęp do Internetu oraz powstającej Strefie Ekonomicznej. Jeśli chodzi o inwestycje informatyczne, główne działania koncentrują się w obszarze Starego Miasta, którego wartość kulturalna i historyczna jest bezdyskusyjna. Potwierdza to wpisanie Starówki na Listę Światowego Dziedzictwa Historycznego UNESCO (1992r.) i uznanie za Pomnik Historii. W obrębie zamojskiego Starego Miasta zaplanowano więc i wdrożono uruchomienie 17 punktów dostępowych Hot Spot oraz 6 infomatów. Dzięki temu zarówno mieszkańcy, jak i turyści, a co równie ważne potencjalni inwestorzy, mogą korzystać z nowoczesnej i bezpłatnej sieci. Ma to istotne znaczenie również ze względu na prezentowany w sieci oficjalny przewodnik turystyczny www.turystyka.zamosc.pl, dostępny w czterech wersjach językowych. Zawiera on kompleksową i aktualizowaną na bieżąco ofertę, atrakcyjną dla turystów. Pozwala poznać Zamość kompleksowo - od zabytków, przez ciekawostki, po ofertę noclegową, kulturalną, gastronomiczną i rozrywkową. Praktyczne informacje, łatwy dostęp, przyjazny interfejs, mają stanowić dodatkowe atuty dla turystów odwiedzających miasto i malownicze okolice Projekt zakłada również funkcjonowanie dwóch istotnych rejestrów – ewidencji i oferty zasobów Miasta. Celem jest z jednej strony lepsza obsługa oraz promocja lokalnych firm (rejestr ewidencji), a także multimedialna prezentacja terenów, skupionych głównie w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej (rejestr zasobów Miasta).

Kolejny aspekt projektu to właśnie wspomniana Specjalna Strefa Ekonomiczna i jej wpływ na miasto oraz region. Wykorzystanie walorów Zamościa, zarówno tych historycznych, kulturalnych, jak i zaplecza hotelarskiego oraz gastronomicznego, to szansa na dynamiczny rozwój turystyki oraz inwestycji. Atrakcyjne miasto i region mają stać się magnesem dla turystów zarówno krajowych, jak i z różnych stron świata. Kompleksowe połączenie bogatej historii i nowoczesnych rozwiązań oraz usług turystycznych, to ogromna szansa na rozwój gospodarczy regionu, a co za tym idzie, efektywną walkę z bezrobociem. Choć działania skupiają się w sercu Zamościa, pozytywny wpływ odczuje cały atrakcyjny turystycznie region roztoczański.


Projekty współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

© Urząd Miasta Zamość